Інформація для постачальників

"Перелік документів для укладення договору поставки с / г продукції"

– завірену копію розширеного витягу з ЄДР (отриманого не більше ніж за 10 календарних днів до дати подачі заяви на укладення договору);

– завірену копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або виписки з реєстру платників ПДВ;

– копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора та головного бухгалтера постачальника, завірених власноручно кожним з них відповідно і накази на їх призначення;

– копію договору про надання бухгалтерських послуг (для суб’єктів господарювання, які не мають відповідних фахівців за штатним розкладом)

– завірену копію останньої зареєстрованої копії Статуту Постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є);

– У випадку обмежень, встановлених установчими документами на підписання керівником договору та інших документів – протокол загальних зборів або рішення засновника про зняття будь-яких обмежень;

– документ (довіреність або Статут Постачальника, наказ про призначення виконуючим обов’язки керівника постачальника і т.д.), що свідчить про наявність у представника Постачальника повноважень на укладання та підписання Договору, а також на оформлення, в тому числі підписання, будь-яких документів , пов’язаних з укладенням та виконанням Договору (оригінал і завірена копія);

– Банківські та поштові реквізити підприємства;

– завірену копію форми №1 «Баланс»;

– завірену копію форми №2 «Звіт про фінансові результати»;

– завірену копію форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку» за останній звітний квартал, термін подачі якого вже закінчився;

– завірену копію виписки з реєстру платників єдиного податку;

– завірену копію податкової декларації платника єдиного податку за поточний рік;

– завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

– завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень «29-сг« Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду »(річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми;

– письмові гарантії про присвоєння йому – Постачальника, як платнику податків, органами державної податкової служби за станом «0»;

– довідку, надану компетентним органом (органом місцевого самоврядування, територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів або органом Державної реєстраційної служби України), про площі с / г угідь, використовуваних сільськогосподарськими підприємствами-виробниками (для орендованих із зазначенням договорів оренди);

– довідку про врожайність відповідної культури за останні п’ять років, видану управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг;

– Згода на поширення інформації з обмеженим доступом про постачальників, яка знаходиться в розпорядженні контролюючих органів (підписана керівником та завірена печаткою).

Приклад заповнення ТТН: